Yikadee

What is Yikadee?


1.

A stupid as bitch!!!

Look at that stupid ass yikadee... she's clueless!

See stupid, bitch, dumb, ass, hoe


89

Random Words:

1. Tom-Ass or Tweek. Afro kid, hardstyles anywhere. Kelsea calls him Tom-Asstupidumbitchode hahahaha but loves that one :D Normally found n..
1. The best friend of the penguin from TAFE, he rarely talks and does shit all as well... He has potential if it wasn't for that dickw..
1. Tering, de woord van hollandse makelij, dat veronderstel ik ten minste kan zowel een scheldwoord als een ziekte zijn (aangezien het ee..