Datakalle

What is Datakalle?


1.

Definition

Åderbråck i blodkärlen i analkanalen.

Inre hemorrojder: Sitter i övre delen av analkanalen.

Yttre hemorrojder: När blodkärlen buktar ut genom analöppningen.

Orsak(-er)

Inte helt känd. Ökande besvär vid ökat tryck i buken, vid förstoppning och vid diarré. Uppstår ofta i samband med graviditet.

Ibland märks en liten "kula" utanför analöppningen.

Fuktande irritation, läckage av slem ur tarmöppningen, sveda runt analöppningen. Förstoppning.


74

Random Words:

1. An exclamation following the minimal amount of work required to install an item requiring a non-trivial amount of work to install proper..
1. This occurs when a cell phone text is misunderstood or over analyzed due to lack of emotion. Also, when said text is sent to the wrong p..
1. 1. v. To enjoy oneself 2. v. To partake in enjoyable activities of the PG kind. 3. v. To wear excessive amounts of makeup and platform..